Antologie, wybory / Anthologien, Auswahlbände

 
 • Nieznany cel. Antologia opowiadań RFN. Wybór i wstęp…. [Das unbekannte Ziel. Anthologie von BRD-Prosa]. PIW Warszawa 1974, 458 ss.
 • Walter Benjamin: Twórca jako wytwórca. Wybór, wstęp i przekład częściowy…. [Auswahlband]. Wydawnictwo Poznańskie Poznań 1975, 328 ss.
 • Elias Canetti: Głosy Marakeszu. Wybór, wstęp i przekład częściowy…. [Auswahlband]. Czytelnik Warszawa 1977, 294 ss.
 • Robert Weimann: Literatura: Produkcja i recepcja. Wybór i wstęp… [Literaturtheorie. Auswahlband]. PIW Warszawa 1978, 410 ss.
 • Historie bez tytułu. Współczesna proza NRD. Wybór, wstęp i noty biograficzne… Wydawnictwo Poznańskie Poznań 1978, 266 ss.
 • Georg Heym: Sekcja. Wybór i wstęp … PIW Warszawa 1979, 96 ss.
 • Gabinet figur woskowych. Wybór i wstęp…, [Wachsfigurenkabinett. Expresionistische Erzählungen]. Wydawnictwo Poznańskie Poznań 1980, 305 ss.
 • Antologia dramatu NRD. Wybór i wstęp…, PIW Warszawa 1980, T. 1 (Bert Brecht, Friedrich Wolf). [DDR-Dramen. Brecht, Hacks, Müller, Braun, Bd. 1-2] 446 ss., T. 2 (Peter Hacks, Heiner Müller, Volker Braun), 425 ss.
 • Eseistyka literacka NRD. Wybór i wstęp…, Czytelnik Warszawa 1980, 241 ss.
 • Antologia opowiadań pisarzy NRD. Wybór i wstęp… [DDR-Prosa]. Wydawnictwo Poznańskie Poznań 1980, 341 ss.
 • Niemoc. Antologia opowiadań science fiction pisarzy NRD. Wybór i wstęp…, Wydawnictwo Poznańskie Poznań 1983, 422 S.
 • Annäherung und Distanz. DDR-Literatur in der polnischen Literaturkritik (Hg. Hubert Orłowski, Manfred Diersch), Mitteldeutscher Verlag Halle/S. 1983, 559 ss.
 • Współczesna myśl literaturoznawcza w RFN. Wybór i wstęp…[Literaturtheorie der Bundesrepublik. Dokumentation]. Czytelnik Warszawa 1986, 440 ss.
 • Wobec faszyzmu. [Intelektualiści niemieccy o faszyzmie]. Wybór, wstęp…, PIW Warszawa 1987, 391 ss.
 • Robert Musil: Człowiek matematyczny i inne eseje. [Robert Musil: Der mathematische Mensch und andere Essays]. Czytelnik Warszawa 1995, 330 ss.