Członkostwo / Mitglied

 
 • Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk (od 2010)
  Ordentliches Mitglied der Polnischen Akademie der Wissenschaften (seit 2010)
 • Członek redakcji wzgl. kolegiów redakcyjnych czasopism: Studia Germanica Posnaniensia
  Redaktions- bzw. Beiratsmitglied von Zeitschriften: Studia Germanica Posnaniensia
 • Członek Rady Instytutu Badań Niemcoznawczych Uniwersytetu w Bochum  (od 1998)
  Mitglied des Kuratoriums des Instituts für Deutschlandforschung der Ruhr-Universitńt Bochum (seit 1998)
 • Członek Komitetu Głównego Olimpiady Języka Niemieckiego w Polsce (od 40 lat)
  Mitglied des Hauptkommitees der Deutscholympiade in Polen (seit 40 Jahren)
 • Członek Rady Redakcyjnej pisma BORUSSIA (od 2006)
  Mitglied des Redaktionsrates der Zeitschrift BORUSSIA (seit 2006)
 • Członek Rady Kuratorów w Fundacji Narodowej im. Ossolińskich (2006-2016)
  Mitglied des Kuratoriums der Ossoliński-Nationalstiftung (2006-2016)
 • Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie (2006-2010), członek Rady Naukowej Centrum Badań Historycznych PAN (2011-2015)
  Stellvertretender Vorsitzender des Wissenschaftsrates des Zentrums für Historische Forschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften (2006-2010), Mitglied des Wissenschaftsrates des Zentrums für Historische Forschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften (2011-2015)
 • Członek Kapituły Nagrody im. Jerzego Giedroycia (od 2008)
  Mitglied des Jury des Jerzy-Giedroyc-Preises (seit 2008)
 • Członek Rady Programowej wystawy „OBOK. Polacy – Niemcy. 1000 lat historii w sztuce” (2009-2011)
  Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates der Ausstellung „Tür an Tür. Polen – Deutschland. 1000 Jahre Kunst und Geschichte“ (2009-2011)
 • Członek Societas Jablonoviana (2009-2015)
  Mitglied der Societas Jablonoviana (2009-2015)
 • Członek Rady Redakcyjnej rocznika „Historie. Jahrbuch des Zentrums für historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften” (2010-2015)
  Mitglied des Redaktionsrates des Jahrbuches „Historie. Jahrbuch des Zentrums für historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften” (2010-2015)
 • Profesor w Instytucie Zachodnim w Poznaniu: 1991-2013
  Professor im West-Instituts Poznań: 1991-2013
 • Profesor w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu (od 2003)
  Professor in der Hochschule für Fremdsprachen in Poznań (seit 2003)