Wykaz omówień i recenzji publikacji H.O. / Ausgewählte Besprechungen der Publikationen von H.O.

 


Poznańska Biblioteka Niemiecka, pod redakcją Huberta Orłowskiego i Christopha Kleßmanna, Wydawnictwo Poznańskie Poznań.

„Polnische Wirtschaft“. Zum deutschen Polendiskurs der Neuzeit (Studien der Forschungsstelle Ostmitteleuropa an der Universität Dortmund, Bd. 21, hrsg. von Johannes Hoffmann), Harrassowitz Verlag Wiesbaden 1996, 478 ss., 33 ryciny.

Polnische Wirthschaft. Nowoczesny niemiecki dyskurs o Polsce, przekład Izabela i Sven Sellmer, Wspólnota Kulturowa Borussia Olsztyn 1998, 415 ss., 34 il.

Warmia z oddali. Odpominania, Borussia Olsztyn 2000, 159 ss.

Deutsche und Polen. Geschichte – Kultur – Politik. Herausgegeben von Andreas Lawaty und Hubert Orłowski. C.H.Beck München 2003; Polacy i Niemcy. Historia – kultura – polityka. Redakcja Andreas Lawaty, Hubert Orłowski, 2003.

 


 

Biblioteka Niemiecka, pod redakcją Huberta Orłowskiego i Christopha Kleßmanna, Wydawnictwo Poznańskie Poznań

 1. Dariusz Łukasiewicz: Renesans Wydawnictwa Poznańskiego, w: Dziennik Poznański, Nr 23, 28. 01. 1997.
 2. (len): Dla dobrego sąsiedztwa, w: Głos Wielkopolski, 30. 01. 1997.
 3. DAI: Niemiecki anioł historii, w: Gazeta Wielkopolska (Wyborcza), 30. 01. 1997.
 4. MAZ: Seria wydawnicza – PBN, w: Gazeta Poznańska, Nr 25, 30. 01. 1997.
 5. (wand): Poznańska Biblioteka Niemiecka, w: Express Poznański, Nr 22, 21. 01.-2. 02. 1997.
 6. Krzysztof Masłoń: Mentalność i habitus narodowy. Pierwsze tomy Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej, w: Rzeczpospolita. Plus Minus, Nr. 27, 1.-2. 02. 1997.
 7. Marcin Piasecki: Myślenie sąsiadów, w: Gazeta Wyborcza, Nr 30, 5. 02. 1997.
 8. Jacek Zychowicz: Historia jest własnością zwycięzców, w: Wiadomości kulturalne, Nr 16, 20. 4. 1997.
 9. Bolesław Faron: Sąsiedztwo zobowiązuje, w: Nowe książki, Nr 5, 1997, s. 50-51.
 10. Wojciech Kunicki: O pierwszych dwu tomach Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej, w: Nowa Res Publica, Nr 6, 1997, s. 73-75.
 11. Karol Fiedor, Norbert Honsza: Pierwsze tomy Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej, w: Zbliżenia. Polska-Niemcy, Nr 2, 1997, s.103-106.
 12. Czesław Karolak: Norbert Elias: Rozważania o Niemcach. Zmaganie o władzę a habitus narodowy i jego przemiany w XIX i XX wieku, 1996, w: Przegląd Zachodni, Nr 2, 1997, s.229-331.
 13. Ewa Żgutowicz: Spór intelektualny. Wolf Lepenies: Trzy kultury. Socjologia między literaturą a nauką, w: Zbliżenia. Annäherungen, Nr 3, 1997, s. 98-99.
 14. Tadeusz Namowicz: Posener Deutsche Bibliothek, Kwartalnik Neofilologiczny, Z. 2, 1997, s. 153-154.
 15. Piotr Dranikowski: Die Buchreihe Poznańska Biblioteka Niemiecka (Posener Deutsche Bibliothek), w: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 1997, Bonn 1997, s.451-453.
 16. Krzysztof Müller: Sąsiedztwo zobowiązuje, w: Przegląd Polityczny, Nr 35, 1997, s.128-129.
 17. Zbigniew Bauer: Grzech pierworodny socjologii [Wolf Lepenies: Trzy kultury], w: Nowe książki, Nr 12, 1997, s. 59-60.
 18. Wojciech Kunicki: Zwei „Deutsche Bibliotheken”, zwei kulturpolitische Initiativen, w: Ansichten. Jahrbuch des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt, (9) 1998, s. 163-171.
 19. Władysław Markiewicz: Jürgen Kocka: O historii społecznej Niemiec, w: Nowe książki, nr 4, 1998, s. 63.
 20. Józef Ratajczak: Benn w oparach nazizmu, w: Gazeta Wyborcza (Wielkopolska), 5-6 XX 1998, s. 7.
 21. Wiesław Ratajczak: Sztuka i rozpacz. „Po nihilizmie” Gottfrieda Benna – głos drugi, w: Gazeta Wyborcza (Wielkopolska), 12-13 XII 1998, s. 6.
 22. Norbert Honsza: Przekorny nihilista [Gottfried Benn], w: Zbliżenia. Polska-Polen. Annäherungen. Polen-Deutschland, Nr 1, 1999, s. 138-139.
 23. Wojciech Kunicki: Po nihilizmie, w: res publica nowa, Nr 3, 1999, s. 70-72.
 24. Maria Tomczak: [Jürgen Kocka: O historii społecznej Niemiec], w: Przegląd Zachodni, Nr 4, 1999, s. 157-161.
 25. Marek Pieczara: Nihilizm po nihilizmie, w: Nowe książki, nr 4, 1999, s. 40-41.
 26. Sergiusz Sterna-Wachowiak: Nihilizm i powołanie sztuki, w: Arkusz, Nr 6, 1999, s. 5.
 27. Michał Cichy: Wsteczna rewolucja, w: Gazeta Wyborcza, 12-13.6.1999, s. 31.
 28. K.[rzysztof] M.[asłoń]: Ernst Jünger i inni, w: Rzeczpospolita (dodatek Plus Minus), 17-18 VII 1999, s. 4.
 29. [anons „Rewolucja konserwatywna w Niemczech], w: Stańczyk, Nr 1, 1999.
 30. Na prawym regale. Gottfried Benn: Po nihilizmie, w: Stańczyk, Nr 1, 1999, s. 97.
 31. Dariusz Gawin: Rewolucja konserwatywna, w. Przegląd Polityczny, Nr 42, 1999, s. 82-90.
 32. b.a.: [Christoph Kleßmann: Sporne problemy współczesnej historii Niemiec], w: Mówią wieki, Nr 2/2000, s. 64.
 33. Małgorzata Morawiec: Poznawanie (nowego) sąsiada, w: Zbliżenia. Polska-Niemcy, Nr 1, 2000, s. 116-118.
 34. Tomasz Merta: Konserwatyzm na manowcach, w: Życie, 11.5.2000, s. 13.
 35. Lesław Maleszka: Historia szaleństwa [Nazizm, Trzecia Rzesza a procesy modernizacji; Przestrzeń i polityka; Cenzura w Niemczech w XX wieku], w: Gazeta Wyborcza, 13-14 maja 2000, s. 24.
 36. Włodzimierz Braniecki: Przestrzeń i polityka. Rozmowa z Anną Wolff-Powęską, dyrektorem Instytutu Zachodniego i Eberhardem Schulzem, w: Głos Wielkopolski, 23 maja 2000, s. 19.7
 37. A[ndrzej] N[iziołek]: Niemcy i przestrzeń, w: Gazeta Wielkopolska (Wyborcza), 23.5. 2000, s. 7.
 38. Andrzej Barcikowski: Siła i niemoc cenzury, w: Nowe książki, Nr 9. 2000, s. 58-59.
 39. Sławomir Cenckiewicz: Niemieckie misterium przestrzeni, w: Arcana, Nr 4, 2000, s. 207-213.
 40. Wiesław Ratajczak: Polityka stron świata. Wydane w Poznaniu. „Przestrzeń i polityka” w: Gazeta Wyborcza (Wielkopolska), 10 X 2000, s. 8.
 41. Andrzej Żbikowski: ModerNazizacja, w: Mówią wieki, Nr 11, 2000, s. 60-61.
 42. Robert Kościelny: [recenzja] Nazizm, Trzecia Rzesza a procesy modernizacji, oprac. Hubert Orłowski, Poznań 2000, “Przegląd Zachodniopomorski”, 2000, z. 4, s. 261-266.
 43. Izabela Ratajczak: Pożytek z klęski. WYDANE w Poznaniu. „Imperatyw pokoju. Polityka i woja w XX wieku” Hansa-Adolfa Jacobsena, w: Gazeta Wyborcza (Wielkopolska), 16.11.2000.
 44. Wzór jest polski. Andrzeja Niziołka rozmowa z Hubertem Orłowskim, w: Gazeta Wyborcza (Wielkopolska), 18.-19.11.2000, s. 9.
 45. Roman Dziergwa [Recenzja: Cenzura w Niemczech w XX wieku], w: Przegląd Zachodni, Nr 4, 2000, s. 206-209.
 46. Joanna Jabłkowska: Myśl  niemiecka w XX w. po polsku: Poznańska Biblioteka Niemiecka, w: Orbis Linguarum. Legnickie Rozprawy Filologiczne, Vol. 16, 2000, s. 163-173.
 47. [Notatka]: Wojciech Kunicki: Rewolucja konserwatywna w Niemczech 1918-1933, w: [internet] Książki merlin.com.pl  (cztery punkty w ocenie czytelników) w skali pięciopunktowej
 48. Marek Maciejewski: [Rewolucja konserwatywna w Niemczech 1918-1933], w: Czasopismo Prawno-Historyczne, T. LII, Z. 1-2, 2000, s. 402-405.
 49. Jarosław Zadencki: Niemiecka rewolucja konserwatywna, w: Arcana, Nr 36 (6), 2000, s. 165-169.
 50. Gabriela Ociepa: [Recenzja] Rewolucja konserwatywna w Niemczech 1918-1933, w: Convivium 2000, s. 403-408.
 51. Adam Krzemiński: Klątwa modernizacji, w: Polityka, Nr 11, 17.3.2001, s. 84-88.
 52. Karol Fiedor: Jeszcze raz o H.-A. Jacobsenie, w: Zbliżenia. Polska-Niemcy, Nr 1, 2001, s. 128-131.
 53. Henryk Olszewski [Recenzja: Przestrzeń i polityka], w: Studia Historica Slavo-Germanica, T. XXIII,, 1998-2000, s. 221-224.
 54. Leszek Żyliński: Ambiwalencje modernizacji, w: Borussia, Nr 23, 2001, s. 201-204.
 55. Ryszard Kapuściński: Danie miesiąca polecają, w: Tygodnik Powszechny, Nr 5/6, 2001.
 56. Artur Kamiński: Narodowy socjalizm a modernizacja, w: Zbliżenia. Polska-Niemcy, Nr 2, 2001, s. 144-147.
 57. Krzysztof Lipiński: [Recenzja: Reinhart Koselleck: Semantyka historyczna], Orbis Linguarum, Vol. 18, 2001, s. 223-225.
 58. Robert Kościelny: Recenzja: [Przestrzeń i polityka], w: Kwartalnik Historyczny, CVIII, 2001, s. 133-137.
 59. Marek Węcowski: Przeszłość nie całkiem miniona [Semantyka historyczna], w: Latarnik (online), wrzesień 2001.
 60. Piotr Witek: Historia pojęć a metodologia, w: Nowe książki, nr 10, 2001, s. 66-67.
 61. Wiesław Ratajczak: Akuszerzy państwa [Państwo a społeczeństwo], w: Gazeta wyborcza (Wielkopolska), 5.11.2001.
 62. Grzegorz Tokarz: Niemiecka myśl polityczna, w: Zbliżenia, Nr 30, 2001, s. 180-181.
 63. Maciej Janowski: Historia słów i historia myśli, w: Mówią wieku, nr 12, 2001, s. 60-61.
 64. Maria Tomczak: [Recenzja] Rewolucja konserwatywna w Niemczech 1918-1933, w: Przegląd Zachodni, nr 4, 2001, s. 185-187.
 65. Krzysztof Masłoń: Tomasz Mann – wieszcz niespełniony, w: Rzeczpospolita (Rzecz o książkach), 2-3.3.2002.
 66. Marek Maciejewski: Niemieccy przeciwnicy hitleryzmu, w: Zbliżenia. Annäherungen. Niemcy-Polska, Nr 1 (31), 2002, s. 147-151.
 67. Radosław Kuliniak: Państwo a społeczeństwo, w: Zbliżenia. Annäherungen. Niemcy-Polska, Nr 3, 1997, s.158-161.
 68. Erwin Kruk: Tomasz Mann i konwulsje XX wieku, w: Gazeta Olsztyńska, 22-24 marca 2002, s. 9.
 69. Radek Rakowski: Pięknie opisane czasy, w: Dzień Dobry, Nr 7, 29.3.2002.
 70. Juliusz Kurkiewicz: Jego czasy. O esejach politycznych Tomasza Manna, w: Tygodnik Powszechny, Nr 17, 28.4.2002, s.12.
 71. Jerzy Łukosz: Gzie ja, tam Niemcy, w: Gazeta Wyborcza, 6.5.2002, s. 18.
 72. Anna Wolff-Powęska: Niemcy z bliska, w: Gazeta Wyborcza. Książki, nr 17 (6), 12.6.2002, s. 34.
 73. Leszek Szaruga: Pisarz jako pośrednik [Mann: Moje czasy], w Przegląd Polityczny, Nr 55, 2002, s. 216-218.
 74. Zbigniew Bauer: Wrażliwość lodu [Mann: Moje czasy], w: Nowe książki, Nr 6, 2002, s. 54.
 75. Karol Czejarek: Wizje wspólnot niemieckich (od oświecenia do okresu restauracji) Profesora Tadeusza Namowicza, w: Studia Niemcoznawcze, t. XXIV, 2002, s. 805-809.
 76. Łukasz Musiał: Kultura techniki, w: Arcana, Nr 3, 2002, s. 199-202.
 77. Janusz Golec: Czasy Tomasza Mann, w: Akcenty, Nr 1-2, 2002, s. 222-223.
 78. Leszek Szaruga: Poznańska Biblioteka Niemiecka, w: Forum Akademickie, Nr 3, 2002, s. 68.
 79. gr. m.: Hans-Adolf Jacobsen: Imperatyw pokoju. Polityka i woja w XX wieku, w: Sprawy międzynarodowe, Nr 3, 2000, s. 6.
 80. Adam Lipszyc: Wydawca jako oprawca, czyli zadanie tłumacza w dobie reprodukcji technicznej i pierwotnej akumulacji kapitału, w: Literatura na świecie, Nr 7-8-9, 2002, s. 388-404.
 81. Edwin Bendyk: Niemcy o technice, w: Onet.pl – Polityka – czytelnia, 16.01.2002.
 82. Marek Zając: Niemiec, mieszczanin i geniusz [Mann: Moje czasy], w: Znak, Nr 12, 2002, s. 148-154.
 83. Klaus Ziemer: Poznańska Biblioteka Niemiecka, w: Przegląd zachodni, Nr 4, 2002, s. 147-147.
 84. Helmut Juros: Poznańska Biblioteka Niemiecka, w: Przegląd zachodni, Nr 4, 2002, s. 147-147.
 85. Izabela Surynt: Die Posener Deutsche Bibliotek. In: Literatur im Zeugenstand. Beträge zur deutschsprachigen Literatur und Kulturgeschichte. Festschrift zum 65. Geburtstag  von Hubert Orłowski. Hrsg. von Edward Białek, Manfred Durzak und Marek Zybura. Peter Lang Frankfurt am Main, 2002, S. 27-38.
 86. Adam Ostolski: Polityka i obowiązek życia [Mann: Moje czasy], w: Odra, Nr 2, 2003, s. 114-115.
 87. Maria Zmierczak: [Państwo a społeczeństwo. Wizje wspólnot niemieckich od oświecenia do okresu restauracji], w: Czasopismo Prawno-Historyczne, T. LIV, Z. 1, 2002, s. 476-479.
 88. Jacek Kępa: Czasy Tomasza Manna [Mann: Moje czasy], w: Kwartalnik literacki. Kresy, nr 51-52, 3-4 / 2002, s. 171-173.
 89. Harald Loch: Deutsche und Polen, „Darmstädter Echo”, 19.5.2003.
 90. Agnieszka Sabor: Polacy – Niemcy: w nowej perspektywie, „Tygodnik powszechny”, nr 24, 2003, s. 14.
 91. Malwina Górecka: Refleksje nad dialogiem polsko-niemieckim, w: Zbliżenia Polska Niemcy, 2 (35), 2003, s. 55-57.
 92. Harald Loch: Lebendiger Dialog von Polen und Deutschen, „Kölner Stadt-Anzeiger“, nr 132, 10.6.2003.
 93. [b. a.] Deutsche und Polen, „Berliner Zeitung“, 30.6.2003.
 94. Ulrike Gropp: Neuralgische Punkte. Neue deutsch-polnische Publikationen begleiten die EU-Osterweiterung, / Newralgiczne punkty. Nowe polsko-niemieckie publikacje towarzyszą rozszerzeniu Unii, w: Dialog, nr 64, 2003, s. 92-93 / 96-97.
 95. Władysław Markiewicz: Polacy i Niemcy, w: Nowe książki, nr 9, 2003, s. 22.
 96. Włodzimierz Kalicki: Sąsiedzkie gadanie, „Gazeta Wyborcza“, 13.-14.9.2003, s. 21.
 97. Ulrike Gropp: Endlich ein unverkrampftes Miteinander, „Das Parlament“, Nr. 47/48, 17./24.11.2003, s. 13.
 98. Agnieszka Sabor: Polacy i Niemcy: zobaczyć się na nowo, „Słowo. Kwartalnik”, nr 61, 2003, s. 40-41.
 99. Andreas Fischer: Deutsche und Polen, „Zeitschrift für KulturAustausch“, Jg. 53, 3, 2003.
 100. Erhard Obermeyer: Der wichtige Nachbar im Osten, „Westfälische Nachrichten“, 12.5.2004.
 101. WR: [recenzja], „Zeitschrift für Politikwissenschaft“, H. 4,2003
 102. Cord Arendes: Großer Schritt zum gegenseitigen Verständnis, „Politik-buch.de, 26, 02.2004.
 103. Tomasz Pszczółkowski: Deutsche und Polen. Geschichte – Kultur – Politik, „Studia Niemcoznawcze“,  t. XXVIII, 2004, s. 1090-1093.
 104. b.a.: Deutsche und Polen. Geschichte – Kultur – Politik, „Adalbertus-Forum, Nr. 2, 2004, s. 20.
 105. Konrad Weiß; Eine europäische Nachbarschaft, „Die politische Meinung, Nr. 17, August 2004, s. 19-20.
 106. Wolfgang Daniel Engeldinger: Rezension zu: Lawaty, Andreas; Orlowski, Hubert (Hrsg.): Deutsche und Polen. Geschichte, Kultur, Politik. München 2003. In: H-Soz-u-Kult, 18.01.2005, <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2005-1-043>.
 107. Klaus Steinke:  [recenzja], Österreichische Osthefte, nr 4, 2004.
 108. Hans-Jürgen Bömelburg: Deutsche und Polen. Geschichte – Kultur – Politik w: Zeitschrift für die Geschichte Ermlands, Bd. 51, 2005, s. 190-192.
 109. Marek Hałub: Deutsche und Polen. Geschichte – Kultur – Politik w: Orbis Linguarum, Vol. 32, 2007, s, 349-352.
 110. Jerzy Łukosz: Solidarność rozumu. Europejskie wizje pisarzy niemieckich w XX wieku, w: Gazeta Wyborcza, 13.01.2004.
 111. Joanna Jabłkowska: Nareszcie! Eseje Tomasza Manna po polsku, „Recepcja Transfer Przekład. Czytając przekłady”, nr 2, 2004, s. 165-173.
 112. Leszek Szaruga: Sztuka pośrednictwa [Mann: Moje czasy], „Borussia, nr 32, 2004, s. 127-128.
 113. Ewa Żgutowicz: Poznańska Biblioteka Niemiecka, „Zbliżenia Annäherungen“, nr 1, 2004, s. 151-153.
 114. Zbigniew Bauer: Spór o Europę, „Nowe książki”, nr 9, 2004, s. 46-47.
 115. Natalia Jackowska: [Europejskie wizje niemieckich pisarzy w XX wieku], „Przegląd Zachodni”, Nr 3, 2004, s. 274-278.
 116. Magdalena Zając-Latkowska: Kształt i przyszłość Europy, „Borussia”, nr 32, 2004.
 117. Monika Grucza: [pełny tytuł], „Przegląd Zachodni”, nr 1, 2004, s. 210-214.
 118. Katarzyna Kolankowska: Swiat jako tekst kulturowy, „Borussia”, nr 33-34, 2004, s. 202-204.
 119. Marek Jaroszewski: [pełny tytuł], Studia Germanica Gedaniensia, nr 9, 2004, s. 253-257.
 120. Joanna Jabłkowska: Zrozumieć Niemcy, „Tygiel”, nr 10-12, 2004, s. 24-29.
 121. Henryk Olszewski: Poznańska Biblioteka Niemiecka, tomy 1-20. Poznań 2005, 16 ss.
 122. Ogród teologii niemieckiej. Z ks. prof. Tomaszem Węcławskim rozmawia Jarosław Borowiec, „Tygodnik Powszechny”, nr 27, 3.7.2005, s. 15.
 123. Zygfryd Glaeser: Mistrzowie i nauczyciele teologii, Nowe książki, 11, 2005, s. 56.
 124. P.K.: Walter Eucken: Podstawy polityki gospodarczej, Nowe książki, 11, 2005, s.
 125. Sebastian Płóciennik: Trudne dziedzictwo Waltera Euckena, w: Przegląd polityczny, nr 73/74, 2005, s. 184-186.
 126. Chojnacki: Praeceptores…., Przegląd Zachodni, nr 1, 2006, s. 237-39.
 127. Roman Dziergwa: Walter Eucken: Podstawy polityki gospodarczej, Przegląd Zachodni, nr 2,  2006, s. 255-259.
 128. Jan Papiór: Über den vertrackten und mühevollen polnisch-deutschen Diskurs, „Zbliżenia Interkulturowe. Polska – Niemcy – Europa, Nr 1, 2007, s. 165-170.
 129. Adam Szostkiewicz: Protestant, socjolog, romantyk, Nowe książki, Nr 2, 2007, s. 25.
 130. Biedermeier, Przegląd Polityczny, nr 82, 2007, s. 178.
 131. Sonderweg, Przegląd Polityczny, nr 89, 2008, s.175-176.
 132. Małgorzata Baranowska: Spory o biedermeier, Studia Niemcoznawcze, t.XXXVIII, 2008, s. 482-484.
 133. 109. Marianna Zieleńska: Tożsamość, ale jaka?, „Nowe książki”, nr 12, 2008, s. 33.
 134. Karl Schlögel: W przestrzeni czas czytamy, Przegląd Polityczny, nr 96, 2009, s. 215-216.
 135. Karl Schlögel: W przestrzeni czas czytamy, Odra, nr 10, 2009, s. 134-135.
 136. Lech N.Nijakowski: Śląsk oczami Niemców, w: Nowe ksiąźki, nr 12, 2009, s. 56.
 137. Krzysztof  Karwat: Z niemieckiej perspektywy, w: Śląsk, nr 8, 2009, s. 77.
 138. Leszek Żyliński: Nie tylko dla historyków. Wokół sporu o niemiecką  „drogę odrębną”, w: Borussia, nr 46, 2009, s. 219-222.
 139. Piotr Kosiewski: Polska w Europie [Gottfried Schramm: Polska w dziejach Europy Środkowej], „Nowe Książki”, nr 9/2010, s. 16-17.
 140. Kornelia Kończal: Exception made in Germany. O drogach i bezdrożach niemieckiego myślenia o historii, w:  Kultura i Historia, sierpień 2010 (online)
 141. I.J.: Jubileusz „Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej”, Nowe książki, 6/2011.
 142. Robert Traba: Przeszłość w teraźniejszości. Polskie spory o historię na początku XXI wieku. Poznań 2009, s. 53nn.
 143. Henryk Olszewski: Trzydzieści tomów Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej. Dreißig Bände der Posener Deutschen Bibliotek. Poznań 2010, 60 ss.
 144. o: Heinz Schilling: Konfesjonalizacja, Archiv für Reformationsgeschichte, 2011, s. 18-19.
 145. Or.: Polacy – Niemcy. Literatura i pamięć. Redakcja naukowa J. Fiećko, J. Kałążny, Sl. Piontek. Oficyna Wyd. WSJN.Poznań 2010, „Odra”, nr 12, 2011, s. 132.
 146. Przemysław Trzeciak: Nowoczesność i przemoc, „Nowe książki“, nr 4, 2012, s. 20-21.
 147. Or. .: Jan Philipp Reemtsma: Zaufanie i przemoc, Nowe książki, nr 5, 2012. S 126-127.

do początku / zum Anfang


„Polnische Wirtschaft“. Zum deutschen Polendiskurs der Neuzeit (Studien der Forschungsstelle Ostmitteleuropa an der Universität Dortmund, Bd. 21, hrsg. von Johannes Hoffmann), Harrassowitz Verlag Wiesbaden 1996, 478 ss., 33 ryciny.

 1. zw: [Recenzja], w: Aktuelle Ostinformationen,1997, s. 94-96.
 2. Notatka: w: Main Echo, Nr 9, 1997.
 3. Dwugłos o książce Huberta Orłowskiego – Karol Fiedor: Wokół stereotypu „polnische Wirtschaft”; Jan Papiór: Diskurs zum Stereotyp der „polnischen Wirtschaft”, w: Zbliżenia. Annäherungen. Niemcy-Polska, Nr 3, 1997, s. 92-98.
 4. Diethelm Blecking: Der schiefe Spiegel. Hubert Orlowski über den deutschen Polendiskurs, w: Frankfurter Rundschau, 5.12.1997.
 5. Wojciech Kunicki: [Recenzja …], w: Przegląd Zachodni, Nr 3, 1997, s. 227-232.
 6. Hans-Joachim Althaus: „Wie wäre die deutsche Wirthschaft möglich?” Einige Überlegungen zu Georg Forsters Diktum „polnische Wirtschaft”, w: Orbis Linguarum. Legnickie rotprawy Filologiczne, Vol. 7, 1997, s. 51-91.
 7. Tadeusz Namowicz: [Recenzja], w: Kwartalnik Neofilologiczny, H. 4, 1997, s. 315-317.
 8. Hans-Jürgen Bömelburg: „Polnische Wirtschaft”. Zur internationaler Genese und zur Realitätshaltigkeit der Stereotypie der Aufklärung, w: Hans-Jürgen Bömelburg, Beate Eschment (red.): „Der Fremde im Dorf”. Überlegungen zum Eigenen und zum Fremden in der Geschichte. Rex Rexheuser zum 65. Geburtstag, Lüneburg: Institut Nordostdeutsches Kulturwerk Lüneburg 1998, s. 231-249.
 9. G(erhard) N(itschke): „Polnische Wirtschaft”, w: Adalbertusforum. Zeitschrift für ostmitteleuropäische Begegnung, Nr 2/Juni 1998, s. 14-15.
 10. Hans Henning Hahn: [Recenzja], w: Inter Finitimos. Wissenschaftlicher Informationsdienst Deutsch-Polnische Beziehungen, Nr 13, 1998, s. 29-33.
 11. Sonja Steier-Jordan: [Recenzja], w: Osteuropa. Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens, H. 10, 1998, s. 1062-1063.
 12. Marian Holona: [Recenzja] w: Studia Germanica Gedaniensia, Nr 6, 1998, s. 190-196.
 13. Edyta Połczyńska: [Recenzja], w: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 1998, DAAD Bonn 1998, s. 451-456.
 14. Michael Imhof: [Recenzja], w: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, 47 (1998), H. 4, s. 594-595.
 15. Mieczysław Tomala: [Recenzja], w: Dzieje Najnowsze, Nr 3, 1998, s. 167-173.
 16. Mieczysław Tomala: [Recenzja], w: Zeszyty Niemcoznawcze, Nr 2, 1998, s. 111-121.
 17. Karin Tomala: Jak Niemcy widzą Polskę/Deutsche Polenbilder, w: Wiadomości gospodarcze. Wirtschaftsnachrichten, Nr 12, 15 12.1998, s. 10-12.
 18. Jürgen Joachimsthaler: [Recenzja], w: Germanistik, Bd. 39, 1998, H. 2, s. 406-407.
 19. Mieczysław Tomala: [Recenzja], w: The Polish Quaeterly of international Affairs, Vol. Z, No. (1998), s. 122-124.
 20. Reinhard Dammerau: [Recenzja], w: Geschichte, Politik und ihre Didaktik, 26. Jg., 1998, H. 1-2, s. 111-112.
 21. Virginia R. Mitchell: [Recenzja], w: Slavic Review, Vol. 58 No. 2, Summe 1999, s.466-468.
 22. Helga Schultz: Obraz Polski w niemieckim oświeceniu. Artykuł dyskusyjny, w: Historyka, T. XXiX, 1999, s. 15-31.
 23. Zbigniew Mielczarek: [Recenzja], „Glottodidactica”, Vol. XXVII, 1999, s. 164-168.
 24. Adam Krzemiński: Polnische Wirtschaft. Eine Erinnerung, w: Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken, H. 3 (611), 2000, s. 204-215.
 25. Hans-Werner Rautenberg: [Recenzja], w: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 48 (2000), H. 2, s. 288-289.

do początku / zum Anfang


Polnische Wirthschaft. Nowoczesny niemiecki dyskurs o Polsce, przekład Izabela i Sven Sellmer, Wspólnota Kulturowa Borussia Olsztyn 1998, 415 ss., 34 il..

 1. Krzysztof Masłoń: Język i blaga, w: Rzeczpospolita, Nr 257, 2 XI 1998.
 2. Adam Budzyński: My w oczach Niemców. Stereotypy mają przed sobą przyszłość, w: Trybuna, Nr 262, 7-8 XI 1998, s. 13, 18.
 3. Tomasz Szarota: Polnische Wirtschaft, w: Gazeta Wyborcza. Magazyn, Nr 46, 13-14 XI. 1998, s. 77-81.
 4. Ewa Mazgal: „Francuzi Północy czyli genialne niedbalstwo”, w: Gazeta Olsztyńska. Magazyn, Nr 237, 1998.
 5. Małgorzata Jackiewicz-Garniec: „Francuzi Północy czyli genialne niedbalstwo, w: Gazeta Olsztyńska. Magazyn, 11-13 XII 1998.
 6. pd: Polnische Wirtschaft czyli historia stereotypu, w: Przegląd tygodniowy, Nr 50, 16 XII 1998, s. 17.
 7. Włodzimierz Bialik: [Recenzja], w: Kwartalnik Opolski, Nr 3-4, 1998, s. 150-153.
 8. Zbigniew Bauer: „Jak nie przymierzając w Polsce!”, w: Nowe książki, Nr 1, 1999, s. 52-53.
 9. Włodzimierz Borodziej: Polskie porządki, w: Mówią wieki, Nr 3, 1999 (marzec), s. 51-52.
 10. Mieczysław Tomala: [Recenzja], w: Sprawy międzynarodowe, Nr 4, 1998, s. 120-122.
 11. Sergiusz Sterna-Wachowiak: Po ciemnej stronie pogranicza, w: Pogranicza. Szczeciński dwumiesięcznik kulturalny, Nr 1-2, 1999, s. 98-99.
 12. Marek Zybura: Dzieje jednego stereotypu, w: Odra, Nr 12, 1999, s. 131-132.
 13. Piotr Krajewski: Fatalizm klisz językowych, w: Odra, Nr 1, 2000, s. 197-108.
 14. Janusz Golec: Polnische Wirthschaft – potęga stereotypu, w: Borussia, Nr 20/21, 2000, S. 305-309.
 15. Sławomir Buryła: Wokół stereotypu, w: Śląsk. Nr 8, 2000, s. 75.

 do początku / zum Anfang


Warmia z oddali. Odpominania, Borussia Olsztyn 2000, 159 ss.

 1. Jarosław Kurski: Pomost pamięci, w: Gazeta Wyborcza, 4.5.11.2000, s. 16.
 2. Co się czyta. Ucieczka z Warmii, w: Gazeta Olsztyńska, 1.-3.12.2000, s. 16.
 3. K.M. [Krzysztof Masłoń]: [Recenzja], w: Magazyn Literacki, Nr 12, 2000, s. 52.
 4. Obserwator [Elżbieta Krzyżanowska?]: Nowości w bibliotece gietrzwałdzkiej, w: Gazeta Gietrzwałdzka, Nr 2 (245), 12-26 I 2001, s. 4.
 5. w: Elżbieta Mierzyńska: Pytania o sens przeszłości, w: Gazeta Olsztyńska, 29.01.2001, s. 10.
 6. Erwin Kruk: Warmia widziana z oddali i z bliska, w: Gazeta Olsztyńska, 9-11.02.2001, s. 9.
 7. Sławomir Buryła: Odpominania z oddali, w: Pogranicza. Szczeciński dwumiesięcznik kulturalny, Nr 6. 2000, s. 116-117.
 8. Grzegorz Madziar: Gietrzwałd odpominany, w: Przegląd Warmiński, Nr 1, 2001, s. 17.
 9. Szydłowska, Joanna: Odpominanie Warmii, „Warmia i Mazury” 2001, nr 1 – 2, s. 37.
 10. Bywalec: „Kiedyś żyli tu Prusowie…”, w: Gazeta Gietrzwałdzka, Nr 8, 2001, s. 1.
 11. Beata Stefaniak: Warmio, ojczyzno moja, w: Arkusz, maj 2001, s. 10.
 12. Zbigniew Bauer: Różne odpominania, w: Nowe książki, Nr. 5, 2001, s. 31-32.
 13. Ulrich Fox: Alltagsleben im südlichen Ermland. Zu den Erinnerungen von Hubert Orłowski, w: Unsere Ermländische Heimat. Mitteilungsblatt des Historischen Vereins für Ermland, Nr. 2, 2001, s. 5-7.
 14. Karol Czejarek: Huberta Orłowskiego „Odpominania“, w: Studia Niemcoznawcze, t. XXIII, 2002, s, 709-711.
 15. Tomasz Małyszek: Warmia z oddali. Odpominania, w: Orbis Linguarum, Vol. 21, 2002, 317-319.
 16. Ulrich Fox: Warmia z oddali. Odpominania, w: Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, (50), 2002, s.284-285.

do początku / zum Anfang


Deutsche und Polen. Geschichte – Kultur – Politik. Herausgegeben von Andreas Lawaty und Hubert Orłowski. C.H.Beck München 2003; Polacy i Niemcy. Historia – kultura – polityka. Redakcja Andreas Lawaty, Hubert Orłowski, 2003.

 1. Harald Loch: Deutsche und Polen, „Darmstädter Echo”, 19.5.2003.
 2. Agnieszka Sabor: Polacy – Niemcy: w nowej perspektywie, „Tygodnik powszechny”, nr 24, 2003, s. 14.
 3. Malwina Górecka: Refleksje nad dialogiem polsko-niemieckim, w: Zbliżenia Polska Niemcy, 2 (35), 2003, s. 55-57.
 4. Harald Loch: Lebendiger Dialog von Polen und Deutschen, „Kölner Stadt-Anzeiger“, nr 132, 10.6.2003.
 5. [b. a.] Deutsche und Polen, „Berliner Zeitung“, 30.6.2003.
 6. Ulrike Gropp: Neuralgische Punkte. Neue deutsch-polnische Publikationen begleiten die EU-Osterweiterung, / Newralgiczne punkty. Nowe polsko-niemieckie publikacje towarzyszą rozszerzeniu Unii, w: Dialog, nr 64, 2003, s. 92-93 / 96-97.
 7. Władysław Markiewicz: Polacy i Niemcy, w: Nowe książki, nr 9, 2003, s. 22.
 8. Włodzimierz Kalicki: Sąsiedzkie gadanie, „Gazeta Wyborcza“, 13.-14.9.2003, s. 21.
 9. Ulrike Gropp: Endlich ein unverkrampftes Miteinander, „Das Parlament“, Nr. 47/48, 17./24. November 2003, s. 13.
 10. Agnieszka Sabor: Polacy i Niemcy: zobaczyć się na nowo, „Słowo. Kwartalnik”, nr 61, 2003, s. 40-41.
 11. Andreas Fischer: Deutsche und Polen, „Zeitschrift für KulturAustausch“, Jg. 53, 3, 2003.
 12. Erhard Obermeyer: Der wichtige Nachbar im Osten, „Westfälische Nachrichten“, 12.5.2004.
 13. WR: [recenzja], „Zeitschrift für Politikwissenschaft“, H. 4,2003
 14. Cord Arendes: Großer Schritt zum gegenseitigen Verständnis, „Politik-buch.de, 26, 02.2004.
 15. Tomasz Pszczółkowski: Deutsche und Polen. Geschichte – Kultur – Politik, „Studia Niemcoznawcze“,  t. XXVIII, 2004, s. 1090-1093.
 16. b.a.: Deutsche und Polen. Geschichte – Kultur – Politik, „Adalbertus-Forum, Nr. 2, 2004, s. 20.
 17. Konrad Weiß; Eine europäische Nachbarschaft, „Die politische Meinung, Nr. 17, August 2004, s. 19-20.
 18. Wolfgang Daniel Engeldinger: Rezension zu: Lawaty, Andreas; Orlowski, Hubert (Hrsg.): Deutsche und Polen. Geschichte, Kultur, Politik. München 2003. In: H-Soz-u-Kult, 18.01.2005, <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2005-1-043>.
 19. Klaus Steinke:  [recenzja], Österreichische Osthefte, nr 4, 2004.
 20. Hans-Jürgen Bömelburg: Deutsche und Polen. Geschichte – Kultur – Politik w: Zeitschrift für die Geschichte Ermlands, Bd. 51, 2005, s. 190-192.
 21. Marek Hałub: Deutsche und Polen. Geschichte – Kultur – Politik w: Orbis Linguarum, Vol. 32, 2007, s, 349-352.

do początku / zum Anfang